Tipy na výlety

Přírodní zajímavosti

Národní přírodní rezervace

Špičák - přírodní rezervace rozkládající se asi 3km od Třeště

Zhejral - rašeliniště, rašelinné louky a rybník Zhejral asi kilometr od obce Klátovec tvoří rozsáhlý komplex se vzácnou faunou a flórou

Národní přírodní památky

Hojkovské rašeliniště - národní přírodní památku tvoří zbytek rašeliniště a bažinatý lesík nedaleko obce Hojkov, ležící v nadmořské výšce 650m o rozloze 5 hektarů

Přírodní rezervace

Jechovec - rezervace nedaleko obce Olšany u staré Říše, bohatý výskyt bledule jarní V Klučí - smíšený bukojedlový les s příměsí dalších dřevin leží na východním úbočí Velkého Špičáku

Luh u Telče - jedinečná ukázka lužního lesa ve vyšších a drsnějších polohách asi 1,5km od Telče

Mrhatina - původní bukový porost, hnízdiště řady druhů ptáků západně od zříceniny hradu Štamberk

Rašeliniště Bažantka - nachází se u obce Doupě a je tvořeno zbytkem přechodového a údolního rašeliniště

Rašeliniště Kaliště - botanicky nejvýznamnější údolní rašeliniště přecházející v podmáčené louky s pestrou květenou a zvířenou pozůstatků doby ledové. Najdeme ji nedaleko od Chadimova mlýna

Rašeliniště Loučky - na zbytku původně velkéhoprameništního svahového a údolního rašeliniště a zachovalého slatiniště v údolí potoka nedaleko Louček se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin

Roštýnská obora - největší komplex starého bukového lesa na Českomoravské vrchovině okolo hradu Roštýna

rybník Březina - rybník ležící západně od Dudína, kde se výskytují různé chráněné a ohrožené druhy rostlin

Štamberk a kamenné moře - bukový les okolo zříceniny Štamberku s typickým balvanovým proudem, kdy balvanová suť přechází v kamenné moře, vzniklé zvětráváním a rozpadem skal v době ledové

Velký pařezitý rybník - vodárenský rybník, založený vpolovině 16. st. pro chov ryb a jako zdroj vody pro Telč , tvoří rezervaci společně s nejhlubším rašeliništěm Jihlavských vrchů(až 4,5m) zvanou "Vejtopa"

Vílanecké rašeliniště - svahové a údolní rašeliniště v katastru obce Vílanec s výskytem vzácné květeny

Zaječí skok - první rezervace na Českomoravské vrchovině vyhlášená v roce 1924. Nalezneme ji u obce Jihlava - Horní Kosov

Přírodní památky

Bukovské rybníčky - rašeliniště s významnou květenou v katastru obce Buková u Třeště

Černíč - rybník s velmi bohatou květenou

Čertův hrádek - jedlobukový les na skalnatém podkladu u obce Rohozná u Jihlavy

Horní Nekolov - zbytek bukového porostu se smrkem a klenem u obce Mrákotín

Ještěnice - malé rašeliniště s typickou flórou u Horních Dubenek

Jezdovické rašeliniště - rašeliniště s typickou květenou u obce Jezdovice

Lukšovská - podmáčené lesní porosty s bohatým podrostem u Řídelova

Míchova skála - izolované žulové skalisko nedaleko od obce Řásná

Na Skalce - nápadná skupinka žulových skal v katastru obce Hojkov

Pahorek u Vržanova - pastvina s hojným výskytem jalovce u Vržanova

ZOO Jihlava

Rozhledny

Pípalka Křemešník - tel. +420 566 666 213
Oslednice Telč - tel. +420 567 213 325
Babylon u Kramolína - tel. +420 568 645 206
Karasín - Bystřice n. Pernštejnem - tel. + 420 556 550 156
Rosička - u Žďáru n. Sázavou - tel. +420 565 394 112, +420 605 499 941
Horní les u Rovečného - tel. +420 566 547 130

Sportovní vyžití

Koupání: přírodní koupaliště s ostrůvkem a brouzdalištěm v Janštýně (1km), rybníky (4,8,10 km). bazény – Jihlava(vodní ráj), Pelhřimov (30 km)Jindřichův Hradec(30km),Třeboň(lázně Aurora – slaná voda)
tenisové kurty Janštejn(1 km), fotbalové a volejbalové hřiště Janštejn(1 km), minigolf Janštejn(1km), vodní lyžování Kostelec(20 km),

turistické stezky (stezka Otokora Březiny, vycházky po vyznačených trasách v Telečském lese pod Javořicí)

Cykloturistika

cyklostezky na Vysočině a v okolí

Greenway řemesel a vyznání: J. Hradec - Křemešník, Javořice- Telč – Dačice –Slavonice

vlek a sjezdovka 10 km - Mrákotín lyžařská střediska Čeřínek (25 km) a Křemešník (35 km), Lanová dráha Čeřínek

V létě jsou u nás ideální podmínky k houbaření a rybaření.

Kulturní vyžití

Festivaly v okolí:

Bohoslužby:

V evangelickém kostele v Horních Dubenkách,1km
v katolickém kostele v Počátkách 6kmnebo v Batelově10km

Kina: Počátky, Studená, Třešť, J. Hradec, Jihlava, Pelhřimov
Divadla: Jihlava, O prázdninách pohádky na zámku Červená Lhota, J. Hradec
Poutě: Začátek prázdnin Batelov, Počátky, přelom července a srpna J. Hradec